BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie - Rok szkolny 2022/2023

Lista kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie - Rok szkolny 2022/2023

Podmiot udostępniający informacje: BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie Data stworzenia : 2015-02-22 13:35 Autor : zspostroda Data publikacji : 2015-02-22 13:35 Osoba udostępniająca na stronie : Artur Żuralski Data ostatniej modyfikacji : 2022-04-26 11:25 Osoba modyfikująca : zspostroda