Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1429) informacja publiczna, która nie została udostępniona
w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie na adres: ul. Plebiscytowa 50, 14-100 Ostróda lub za pomocą faksu (89 646 10 46) lub poczty elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej.