Wyniki Rekrutacji uzupełniającej do Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów nieprzyjętych do Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021

Lista kandydatów przyjętych do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021

Wyniki rekrutacji do Szkoły Podstawowej nr 5 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021

Wyniki Rekrutacji do Przedszkola nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021